CityGIS levert Geografisch Informatie Systeem (GIS) voor meldkamer Noord-Holland

30 april 2018

CityGIS, leverancier van geografische coördinatie- & informatiesystemen voor de professionele markt, gaat het Geografisch Informatie Systeem (GIS) voor de Meldkamer Noord-Holland leveren, installeren en onderhouden.

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort vormen samen met de hulpdiensten (brandweer, GGD, politie en KMar) een levendige en dynamische veiligheidsregio. Ook het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK), het Veiligheidsbureau Kennemerland en ondersteunende afdelingen behoren tot VRK. De regio Kennemerland is een gevarieerd en dichtbevolkt gebied. In de regio wordt gewerkt, gewoond, gerecreëerd en veel gereisd. Schiphol, het Noordzeekanaal en het IJmondgebied zijn belangrijke verbindingsknooppunten in de regio. Daarnaast wordt Kennemerland doorsneden door snelwegen en treinverbindingen. Ook TATA Steel is een belangrijk onderdeel van deze regio. Inmiddels bestaat de organisatie uit ruim 800 medewerkers en 400 brandweervrijwilligers.

Bron: Verbinding, Jaargang 38, nummer 1, maart 2018

Meer nieuws