De enige OOV specifieke vector kaart van Nederland

Cartografie

Elke seconde telt!

Soms komt het voor dat gemeentes onderzoek doen naar wijken in hun stad die qua adressering soms te verwarrend zijn voor noodhulpdiensten. Aanleiding van een dergelijk onderzoek is dan dat de 112-hulpverlening de incidentlocatie niet snel genoeg kon vinden. Daarbij speelt CityGIS vaak een actieve rol, zowel bij het onderzoek naar de historie van een bepaald incident als bij de mogelijke verbeteringen die soms alleen door de gemeente kunnen worden gerealiseerd. Een voorbeeld waar onze collega’s van Cartografie konden assisteren is de gemeente Harderwijk geweest (link). Ook heeft CityGIS bijgedragen aan het project van de RAV IJsselland ‘Speuren naar deuren’.
Hulpverlening dient te allen tijde op de juiste manier naar het incident genavigeerd te worden. Een correcte kaart is één van de belangrijkste onderdelen om op de snelste manier ter plaatse te komen bij het incident. De kaart is daarom onderdeel gemaakt van de producten van CityGIS, en wel door middel van een eigen afdeling Cartografie die een eigen gemaakte wegenkaart van Nederland scherp actueel houdt in nauwe samenwerking met de meldkamers.

De eigen afdeling Cartografie van CityGIS waarborgt tevens een enorme knowhow op Cartografisch gebied in een unieke combinatie met de ontwikkelaars van alle CityGIS software.

CityGIS OOV Kaart

De CityGIS OOV kaart is een gedetailleerde vectorkaart die eigendom is van CityGIS en door de Cartografische afdeling is ontwikkeld en wordt onderhouden. De kaart bevat naast kadastrale en route informatie onder andere informatie over de locatie van diverse paaltjes, bebouwing, hectometrering en landgebruik. Daarnaast is de kaart OOV specifiek. Dit houdt o.a. in dat wegen die alleen toegankelijk zijn voor hulpdiensten en particuliere terreinen ook zijn opgenomen in het wegennetwerk. OOV staat voor Openbare Orde en Veiligheid.

Vectorkaart
CityGIS maakt voornamelijk gebruik van vectoren, een op coördinaten gebaseerde data structuur, waarbij elk object wordt gerepresenteerd door middel van sequentiële xy-coördinaten. Een van de belangrijkste voordelen van een vectorkaart is het onderhoudsproces en de daarmee samenhangende update frequentie. Het snel handelen met betrekking tot het up-to-date houden van de CityGIS OOV kaart is van essentieel belang. Bovendien kan over vectoren ‘gerekend’ worden.

De afdeling Cartografie assisteert bij het kalibreren van de verschillende route-engines in de CityGIS producten. Dit vind ook geregeld plaats in overleg met klanten (daarbij is ‘meer over kleine weggetjes of juist minder’ de meest voorkomende kalibratie van wegtype snelheden).

Bronnen en toepassingen

Om een zo goed mogelijke kaart telkens af te leveren maakt CityGIS Cartografie gebruik van meerdere bronnen. Deze worden met elkaar vergeleken ter controle waarbij handwerk wordt ondersteund door slimme algoritmes. Een belangrijke bron voor de CityGIS OOV kaart is de klant zelf. De klanten van CityGIS zijn vaak het meest bekend met het lokale gebied. Daarvoor terug krijgt de klant niet alleen een snelle update, maar vooral ook de garantie dat de update daadwerkelijk plaatsvindt.

Daarnaast speelt de afdeling Cartografie een rol bij het specificeren van de routeplanners. Deze verschillen in leeftijd en in toepassing. Naast routering in de meldkamer heeft CityGIS verschillende navigatiesystemen. De eerste ‘CityNAV’ op de markt, is inmiddels uitgegroeid tot “discipline-specifieke” navigatie. Deze heeft een specifieke kalibratie per wegtypes met specifieke kaartaanpassingen, bijvoorbeeld omdat een tunnel te hoog is voor brandweer maar niet voor politie of ambulance. Ook worden in direct overleg met de klant rekensnelheden van specifieke wegen soms per discipline aangepast om voorkeursroutes te forceren, bijvoorbeeld vlakbij een post. De nieuwste navigatie op Linux (momenteel Politie en een aantal brandweerkorpsen) gaat een stapje verder, naar “voertuig-specifieke” navigatie. De beheerder kan de navigatie rekening doen houden met hoogte, zwaarte of lengte van een voertuig.

Meerdere kaartlagen

Met het uitgangspunt dat alle hulpverleners in zowel meldkamer als voertuigen bij voorkeur over hetzelfde kaartbeeld beschikken, heeft CityGIS het uiteraard mogelijk gemaakt om over tal van andere kaartlagen te beschikken van welhaast willekeurige leveranciers mits de kaarten geografisch correct zijn. Dat is niet alleen in de meldkamer het geval. Ook in de navigatie producten is het mogelijk om verschillende kaartlagen door te voeren, inclusief bijvoorbeeld kaartlagen van luchtfoto’s. In dat laatste geval gebeurt routering ‘onder water’ met de OOV specifieke kaart van CityGIS zodat het lijkt alsof op de luchtfoto-laag de route berekend en getoond wordt. Ook worden verschillende kaartlagen in combinatie getoond.

CityGIS kan routeringen laten berekenen op vectorkaarten van derden leveranciers. De OOV specifieke kaart is geproduceerd voor Nederland. In andere landen (België met name) worden routes berekend op de kaarten van TomTom, voorheen Tele Atlas.

Een zeer belangrijke en nieuw beschikbare kaartlaag is de BAG. De afdeling Cartografie is al sinds de lancering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bezig met het matchen van de CityGIS OOV wegenkaart met de BAG, ofwel de situaties nalopen die CityGIS met verschillende algoritmes genereert en die resulteert in lijsten van waarschijnlijke situaties die met de hand bekeken worden voor mogelijke verbetering.

Een speciale kaartlaag: BAG+

Belangrijk in de 112 meldkamer is het feilloos positioneren van incidenten. De BAG (Basis Administratie Gebouwen), een nieuwe database van de overheid met een coördinaat van alle gebouwen c.q. adressen in Nederland, is daarbij cruciaal. Overheden zijn wettelijk verplicht deze database te gebruiken. Posities van gebouwen zijn echter nog geen adressen. De positie van een gebouw kan achter in het perceel liggen, ver van de straat, terwijl achter het perceel een andere straat bestaat, dichterbij maar wel met een sloot ertussen. Men kan en mag dus niet zomaar een ambulance sturen naar de dichtstbijzijnde straat bij een BAG positie. De ambulance kan de sloot niet oversteken. Om zulke fouten te vermijden heeft CityGIS voor haar klanten alle 9 miljoen BAG posities ’gematched’ met het routeerbare wegennetwerk.

Ter illustratie van dit enorme project – dat zich in stilte heeft voltrokken – zijn in de kaart hiernaast de lijnen te zien die per gebouw / adres getrokken zijn naar de juiste straatvector waarbij onze algoritmes aangaven welke van deze lijnen waarschijnlijk door een cartograaf beoordeeld moest worden, en zo nodig aangepast. Foutloze kaarten of foutloze software bestaat niet, maar we komen zo in de buurt. Dit werk is na jaren gereed en wordt gebruikt in alle CityGIS routeringen. Ook wordt vier keer per jaar een resultaten-set ter beschikking gesteld (waarin de laatste BAG+ update is verwerkt) voor de Nederlandse 112 meldkamers zodat de 9 miljoen verbeterde posities van bestemmingen kunnen worden ingevoerd in het GMS back office systeem.

Meer informatie over onze producten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CityGIS via onderstaande knop