Landelijke Server

Visualisatie & Communicatie

CityGIS beheert diverse Landelijke Server waarover onder andere ambulances, brandweervoertuigen en politievoertuigen kunnen communiceren. CityGIS maakt een koppeling met de meldkamer beschikbaar waardoor incidenten, locaties van collega’s en verkeerblokkades direct zichtbaar zijn in onder andere de CityGIS Navigator. Dit concept maakt mobiele datacommunicatie mogelijk via GPRS, UMTS en Mobitex.

Daarnaast is de Landelijke Server Incidenten en Voertuigen (LS-IV) gekoppeld met elk Geografische informatie systeem (GIS) en elk Gemeenschappelijk meldkamersysteem (GMS) in alle regio’s. Hierdoor is het onder andere mogelijk om voertuigen bovenregionaal zichtbaar te maken in de meldkamer, waardoor het eenvoudig wordt om voertuigen van andere regio’s in te zetten. Deze server heeft in de afgelopen vijf jaar ongeveer 12 miljard berichten verwerkt.

Web Service Incidenten
De Web Service Incidenten heeft CityGIS verwezenlijkt vanwege het feit dat verschillende leveranciers van andere digitale ritformulieren koppelen met de landelijke Web Service Server. De Web Service Incidenten stuurt, bij een toewijzing van een rit, direct alle GMS-gegevens naar het digitale ritformulier.

XY-Server
Indien een rit door GMS is verstuurd naar de Landelijke Server, zorgt de XY-Server ervoor dat de positie van de bestemming wordt geoptimaliseerd. Het adres (met huisnummer) wordt opgezocht in een bestand waarin alle huisadressen van Nederland zijn opgeslagen. Na de verbetering van de locatie wordt de rit automatisch naar de ambulance verstuurd

Meer informatie over onze producten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CityGIS via onderstaande knop