Beleid voor responsible disclosure CityGIS B.V. Versie: 01-2024

Uitgangspunten

Wij beschouwen de veiligheid van onze systemen als een topprioriteit, maar hoeveel moeite we ook steken in systeembeveiliging, er kunnen nog steeds kwetsbaarheden aanwezig zijn.

Als u een kwetsbaarheid ontdekt, willen we dat graag weten, zodat we maatregelen kunnen nemen om deze zo snel mogelijk te verhelpen. We willen u vragen om ons te helpen onze klanten en onze systemen beter te beschermen.

Doe a.u.b. het volgende:

 • E-mail uw bevindingen naar info@citygis.nl.
 • Maak geen gebruik van de kwetsbaarheid of het probleem dat u heeft ontdekt, bijvoorbeeld door meer gegevens te downloaden dan nodig is om de kwetsbaarheid aan te tonen of door gegevens van anderen te verwijderen of aan te passen;
 • Vertel het probleem niet aan anderen voordat het is opgelost;
 • Voer geen aanvallen uit op de fysieke beveiliging, m.b.v. social engineering, met gedistribueerde denial of service, met spam of applicaties van derden; en
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal zijn het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexe kwetsbaarheden is wellicht meer uitleg nodig.

Wat we beloven:

 • We zullen binnen 3 werkdagen op uw melding reageren met onze evaluatie van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen u uit te sluiten. We willen elke situatie apart kunnen afwegen.
  We achten ons zelf moreel verplicht om aangifte te doen op moment dat we het vermoeden hebben dat de zwakheid of gegevens
  misbruikt worden, of dat u kennis over de zwakheid met anderen heeft gedeeld. U kunt er op rekenen dat een toevallige ontdekking
  in onze online-omgeving niet tot aangifte zal leiden;
 • Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en geven uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming door aan derden;
 • We houden u op de hoogte van de voortgang bij het oplossen van het probleem;
 • Indien de informatie over het gemelde probleem wordt gepubliceerd, dan vermelden we uw naam als de ontdekker van het probleem (tenzij u anders wenst);

We streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.