Een centrale rol als informatieknooppunt en 'gereedschap' van de ambulanceverpleegkundige.

Elektronisch Dossier Ambulance Zorg (EDAZ)

Met het CityGIS Elektronisch Dossier Ambulancezorg (EDAZ) heeft de ambulanceverpleegkundige een toepassing in handen die rechtstreeks communiceert met de Meldkamer Ambulancezorg, ziekenhuizen en factureringssystemen.

Digitalisering

In een sector waarin elke seconde telt is het correct vastleggen en uitwisselen van de rit- en patiëntgegevens van groot belang voor de kwaliteit van de zorg en de administratieve afhandeling.

In het verleden maakte de ambulanceverpleegkundige gebruik van het papieren ritformulier. Het papieren ritformulier werd door de ambulanceverpleegkundige tijdens of na de rit ingevuld. De rit- en patiëntgegevens op het ritformulier werden vervolgens overgetypt en verwerkt in het systeem. De menselijke handeling en het overtypen zorgde voor vele fouten in de ritformulieren en administratieve afhandelingen. Met de komst van het Elektronisch Dossier Ambulancezorg behoort dit tot het verleden tijd.

Volledig aangesloten op het ambulancezorg proces

Met het gebruik van het CityGIS Elektronisch Dossier Ambulancezorg is een grotere efficiëntie te behalen en een verminderde foutkans in de overdracht en administratieve handeling. Het systeem is volledig aangesloten op het proces (SPART) van de Ambulanceverpleegkundige.

Ter ondersteuning aan het proces worden automatisch de gegevens van de hartmonitor toegevoegd aan de betreffende rit en wordt ter verificatie van de patiëntgegevens automatisch een verzekeringsgegevens check uitgevoerd. Hierop aansluitend wordt de verzamelde informatie tijdens de rit op een veilige manier verzonden naar het ziekenhuis, zodat deze is voorzien van real-time informatie vorens de ambulance bij het ziekenhuis arriveert.

Na het afronden van de rit wordt middels de koppeling met het factureringsysteem, zonder extra handeling, direct de betreffende rit gefactureerd.

Data bewerk module & Database API

Onderdeel van het CityGIS Elektronisch Dossier Ambulancezorg betreft de Data bewerk module en de Database API.

De data bewerk module van het CityGIS Elektronisch Dossier Ambulancezorg betreft een informatiesysteem waarmee ritten getoond en beheerd kunnen worden. De data bewerk module ondersteunt met name het back office proces van de ambulancedienst. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:

  • Ritten kunnen zoeken en inzien
  • Ritten kunnen bewerken en aanmaken
  • Factureren
  • Klachtafhandeling
  • Privacy- en gegevensbescherming
  • Kwaliteitsbeheer en -verbetering en opleiding

In alle facetten van het product wordt gebruikt gemaakt van de database API van het CityGIS Elektronisch Dossier Ambulancezorg. Een aantal kenmerken van de database API zijn onder andere:

  • Eén waarheid
  • Security by Design
  • Authenticatie, Autorisatie & Logging
  • Uitgebreide (gegenereerde) documentatie

Daarnaast is de Database API ideaal voor de BI tooling leveranciers van de ambulancediensten. De database API zorgt ervoor dat de partijen welke een BI-tool leveren op een uniforme, eenvoudige en beveiligde manier gegevens kunnen ophalen van de ambulancedienst. Uiteraard met de bijhorende authenticatie en autorisatie.

Meer informatie over onze producten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CityGIS via onderstaande knop