Een centrale rol als informatieknooppunt en 'gereedschap' van de ambulanceverpleegkundige.

Elektronische Ritformulier (ERF)

Met het CityGIS Elektronisch Ritformulier (ERF) heeft de ambulanceverpleegkundige een toepassing in handen die rechtstreeks communiceert met de Meldkamer Ambulancezorg, ziekenhuizen en factureringssystemen.

Digitalisering

Het correct vastleggen en uitwisselen van de rit- en patiëntgegevens is van groot belang voor de kwaliteit van de zorg en de administratieve afhandeling. In het verleden maakte de ambulanceverpleegkundige gebruik van het papieren ritformulier. Het papieren ritformulier werd door de ambulanceverpleegkundige tijdens of na de rit ingevuld. De rit- en patiëntgegevens op het ritformulier werden vervolgens overgetypt en verwerkt in het systeem. De menselijke handeling en het overtypen zorgde voor vele fouten in de ritformulieren en administratieve afhandelingen. Als leverancier voor de Openbare Orde en Veiligheid voelde CityGIS zich verantwoordelijk en besloot het Elektronische Ritformulier te ontwikkelen.

Samenwerking

In samenwerking met de ambulanceverpleegkundige en de medisch manager ambulancezorg ontwikkelde CityGIS het Elektronisch Ritformulier, kortweg ERF. Het ERF sluit aan op het Landelijk Protocol Ambulancezorg. Met het gebruik van het Elektronische Ritformulier is een grotere efficiëntie te behalen en minder fouten in de overdracht en administratieve handeling.

Modulaire opbouw

Met het gebruik van het Elektronische Ritformulier is een grotere efficiëntie te behalen en een verminderde foutkans in de overdracht en administratieve handeling. Door de overzichtelijke gebruikersinterface kunnen snel, met of zonder toetsenbord, rit- en patiëntgegevens worden geregistreerd en worden uitgewisseld. Daarnaast beschikt het ERF over de mogelijkheid om een digitale vooraankondiging naar het ziekenhuis te versturen, een dynamische check met verzekeringsgegevens uit te voeren en om te koppelen met verschillende defibrillators.

Meer informatie over onze producten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CityGIS via onderstaande knop