Wederom een nieuwe ERF regio.

Recent besloot de RAV Brabant-Zuidoost tot aanschaf van het CityGIS Electronisch Rit Formulier, kortweg ERF. Inmiddels gebruiken 15 organisaties het ERF.

RAV Brabant Zuid-Oost ERF TaartMet het CityGIS Elektronisch Ritformulier heeft men een toepassing in handen welke rechtstreeks communiceert met de Meldkamer Ambulancezorg, ziekenhuizen en factureringssystemen. Door de overzichtelijke gebruikers-interface kunnen snel, zonder toetsenbord, rit- en patiëntgegevens worden geregistreerd en worden uitgewisseld.

Wij danken de betrokken projectleiders en medewerkers uit de regio voor hun professionele bijdrage in tijd en expertise welke mocht leiden tot de keuze voor CityGIS als ERF leverancier.

 

  v.l.n.r. Marc van Aken (Sectormanager GHOR/RAV Brabant-Zuidoost), Rob de Goede (CityGIS) en Eric Wiggers (IXA IT B.V. / Projectleider ERF)

Terug