Succesvolle samenwerking CityGIS Cartografie en gemeente Harderwijk

Begin 2013 heeft de gemeente Harderwijk de hulp van CityGIS ingeroepen om te helpen met het anders laten aanrijden van hulpdiensten in de wijk Weidewaard. Bij diverse woningen is bijvoorbeeld de voordeur gelegen aan een fietspad. De daaropvolgende aanpassingen zijn niet alleen voor de veiligheid van belang maar hebben ook een kostbare omnummering van adressen voorkomen.

Nadat de gemeente Harderwijk eerst per huizenblok had onderzocht hoe er het beste aangereden moest worden, vond intensief overleg plaats met de cartografische afdeling van CityGIS. Ook vanuit cartografisch oogpunt is gekeken naar oplossingen en daarna ging CityGIS aan de slag om de gewenste aanpassingen daadwerkelijk om te zetten in de digitale wegenkaart die CityGIS specifiek voor de noodhulp in Nederland heeft gemaakt en continue actualiseert.

Zowel de CityGIS Meldkamer systemen als de CityGIS Navigatie tonen ook andere kaartlagen, waaronder sinds kort de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Nog belangrijker misschien wel is dat dezelfde BAG data door CityGIS geschikt is gemaakt voor opname in het GMS (het backoffice systeem van de overheid voor de 112). Allemaal zaken waar rekening mee gehouden moest worden om de kwaliteit rondom de OOV specifieke kaart te waarborgen.

Nadat de afdeling Cartografie van CityGIS de gewenste aanpassingen had doorgevoerd heeft de Projectgroep van de gemeente Harderwijk met de Meldkamer Oost Nederland een test uitgevoerd. Met als resultaat dat alle adressen in de Weidewaard op een juiste wijze gevonden kunnen worden door de hulpdiensten.

In deze bijzondere gevallen bewijzen een cartografische afdeling in combinatie met een OOV specifieke wegenkaart een duidelijke toegevoegde waarde.

Lees hier het verhaal van de Gemeente Harderwijk en/of lees de Nieuwsbrief van de gemeente:

Omnummering Weidewaard Nieuwsbrief 2 Omnummering Weidewaard Nieuwsbrief 2 (PDF)

 

Terug