Meldkamer Noord-Nederland wint Europese prijs 112-meldkamers

De 112 Meldkamer Noord-Nederland van politie, brandweer en ambulancezorg heeft in Riga de prijs voor 'Beste 112 meldkamer van Europa' gewonnen. De prijs - officieel genaamd Outstanding Emergency Call Centre Award 2013 -  is een Europese onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan een 112 meldkamer die zich binnen de Europese Unie op bijzondere wijze heeft onderscheiden.  De prijs werd in ontvangst genomen door een delegatie van de MkNN. Tijdens de uitreiking was Nederland vertegenwoordigd door de heer C. Groeneveld, plaatsvervangend Ambassadeur van de Nederlandse Ambassade in Letland.

De Meldkamer Noord-Nederland (die o.a. gebruik maakt van de software en diensten van CityGIS in Den Haag) werd de definitieve winnaar tijdens de in Riga gehouden conferentie van de European Emergency  Number Association (EENA). Deze organisatie bevordert het gebruik en de ontwikkeling van het alarmnummer 112.

Bijzondere fusie
Uitreiking PSAP AwardDe Meldkamer Noord-Nederland sleepte de prijs in de wacht vanwege de bijzondere manier waarop de meldkamer is ontstaan uit het samengaan van drie regionale 112-meldkamers van Friesland, Groningen en Drenthe, met daarin politie, brandweer en ambulancezorg. In feite het samengaan van negen organisaties in één nieuwe 112-meldkamer voor meerdere regio's. Een proces dat vooral van onderop, vanuit de medewerkers op de meldkamers, vorm kreeg. Binnen de Meldkamer Noord-Nederland  geldt ook dat informatie, zoveel als wettelijk is toegestaan, tussen de hulpdiensten wordt gedeeld ten behoeve van de hulpverlening.

Onderlinge samenwerking
De technische en operationele samenwerking tussen de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten en de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn kreeg ook een positieve waardering van de Europese jury. Beide meldkamers zijn door een slimme oplossing zodanig aan elkaar gekoppeld dat ze elk op zeer korte termijn het werk van de ander kunnen overnemen bij technische of andere calamiteiten die een meldkamer kunnen stilleggen. De hulpverlening aan de burger, die het alarmnummer 112 belt, en de communicatie met de voertuigen van de hulpdiensten in de regio is hiermee gegarandeerd.

MkNN-Gebouw

Terug