KNRM in zee met CityGIS

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij KNRM heeft besloten om CityGIS in de arm te nemen. In het kader van een meerjarenplan wordt de eerste stap gezet met een meldkamer system dat bij de ANWB alarmcentrale wordt ondergebracht. Het is vanzelfsprekend dat CityGIS haar beste krachten en technologie gaat inzetten voor de KNRM en voor het belangrijke werk dat de KNRM verricht. Te meer omdat de respectabele KNRM al sinds 1824 een beroemd en geprezen instituut is dat alleen het beste verdient.

De KNRM bestaat vandaag de dag uit 1300 vrijwilligers, enkele beroepsschippers en personeel van het hoofdkantoor in IJmuiden. De hoofdtaak van de KNRM is nog steeds het redden en helpen van mensen op zee en de binnenwateren. Maar ook strandbewaking, kusthulpverlening, medische evacuaties vanaf volle zee en vanaf de Waddeneilanden naar de vaste wal horen bij het takenpakket.

De samenwerking tussen de KNRM en CityGIS wordt gegoten in een meerjarenplan waarbij stapsgewijs functionaliteiten zullen worden toegevoegd. Het is te verwachten dat in de toekomst met meer systemen zal worden gekoppeld en ook met de 112 meldkamers. Dat werd al bij 'Sail 2010' in Amsterdam beproefd. Het project Preventie, Incidentopvolging en Triage (PIT) van de KNRM voorziet eerst in een nieuwe aanpak van de niet-spoedeisende hulpverlening. Naast de uitrol van een 'app' voor de watersporter worden ook andere zaken doorgevoerd: een aangepaste werkwijze ten aanzien van het aannemen van incidentmeldingen, het inzetten van eenheden en het coördineren van hulpverlening. De uitvoering hiervan is nu ondergebracht bij de ANWB Alarmcentrale.

De CityGIS meldkameromgeving voor de KNRM zal met alle toekomstige toevoegingen de 'situational awareness' tijdens hulpverleningsacties verder vergroten. De KNRM beschikt zelf over 75 reddingboten met daarnaast lanceervoertuigen, kusthulpverleningsvoertuigen en boothuizen.

Ook de afdeling Cartografie van CityGIS heeft de broekspijpen opgerold en de voeten in het water gezet. Het CityGIS meldkamer systeem is uiteraard voorzien van de benodigde waterkaarten.

De 'app' die de KNRM heeft laten ontwikkelen voor iedereen die 'te water' gaat, zal in de toekomst  een efficiënte combinatie vormen met de CityGIS meldkamer. Met deze telefoon app wordt de tocht op het water geregistreerd en kan er snel om hulp gevraagd worden waar nodig. Zie voor meer informatie en downloaden van "KNRM helpt": https://www.knrm.nl/helpt

KNRM in actie

 

Terug