CityGIS sponsoring met resultaat

Den Haag, 9 juli 2013 - Op de sponsordag van de Haagse Soepbus bij de Kessler stichting heeft wethouder Rabin Baldewsingh onverwachts aangekondigd de Soepbus weer structureel te gaan subsidiëren, met 50.000 euro per jaar. Daarmee is de Soepbus voor de komende jaren in rustig vaarwater beland!

Anderhalf jaar geleden trok de gemeente de subsidie plots in. CityGIS sprong vervolgens een jaar lang in de bres, in de hoop op betere tijden. Dat blijkt niet voor niks geweest. Een jaar later, in 2013, werd eerst een grote groep sponsors gevonden - waaronder toch de gemeente - waardoor de bus weer een jaar vooruit kon. Met het besluit van de gemeente om weer "structureel" te gaan ondersteunen (met het equivalent van maar liefst 25 sponsor-certificaten) is de Haagse Soepbus met alle sponsoren nu in veilige haven beland.

Soepbus gered

De Haagse Soepbus verstrekt al 25 jaar lang elke dag een goed gevulde kop soep aan daklozen, met een boterham erbij, wat fruit en koffie of thee. Hierdoor kan deze groep ook worden aangesproken en doorverwezen naar andere hulpverlening of winteropvang.

 

Terug