Het Acute Zorg Netwerk

De afgelopen jaren hebben de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en) met ondersteuning van Ambulancezorg Nederland (AZN) gewerkt aan een goede informatievoorziening. Dit resulteerde in een ICT-ondersteuning in de RAV-en, aangevuld met centrale, landelijke voorzieningen om informatie te delen en diensten van de sector ook regio-overstijgend aan te kunnen bieden. Technisch gezien vormt het Acute Zorg Netwerk de ruggengraat en verbindt alle RAV-en met elkaar en maakt communicatie mogelijk met andere zorgpartners (zoals ziekenhuizen en huisartsenposten). Naast het maken van verbindingen biedt het Acute Zorg Netwerk ook toepassingen en gegevens.

De KetenZorg Applicatie

CityGIS heeft in opdracht van AZN een nieuwe voorziening ontwikkeld, die ritaanvragen van zowel RAV-en onderling als van zorgpartners automatisch verwerkt. Omdat de gebruiker ritinformatie (patiëntnaam, haaladres, brengadres etc. ) doorgaans telefonisch doorgeeft en deze informatie soms meerdere keren invoert, kunnen er fouten optreden en gaat er tijd verloren door dubbele inspanning. Door deze informatie digitaal in te voeren en te verwerken bespaart u kostbare tijd. De voorziening die hiervoor zorgdraagt is de KetenZorg Applicatie (KZA). 

Zorgpartners kunnen via de KZA hun ritten digitaal aanvragen. De gebruiker kan ritten aanmaken, bewerken en een overzicht krijgen van alle ritten over een gewenste periode. De meldkamercentralist ambulancezorg beoordeelt de aanvragen en accepteert of weigert deze. Een procedure hiervoor wordt afgestemd tussen de RAV-en en de zorgpartners. 

Na een uitgebreide pilot in de regio Noord-Holland Noord, waarin met meerdere RAV-en nauw is samengewerkt, is de KZA-voorziening nu leverbaar voor Nederland en België.

KZA aanvraag beoordelen

 

Terug