Carto-dagen bij CityGIS

Op 5 en 6 maart 2015 worden op het kantoor van CityGIS te Den Haag de zogenaamde 'Carto-dagen'  gehouden. In vier 'shifts' maken hulpverleners van verschillende regio's en disciplines telkens kennis met het doen en laten van de afdeling Cartografie bij CityGIS.

Vaak weten hulpverleners die dag in dag uit werken met CityGIS software niet dat de basiskaart die in deze systemen gebruikt wordt, een eigen fabricaat van CityGIS is. Deze kaart wordt uitgebreid bewerkt en up-to-date gehouden geheel ten behoeve van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en wordt samengesmolten met kaartlagen zoals Topografische Kaart, Luchtfoto's en GBKN, en geografische databases zoals BAG, busbanen, brandkranen en obstakels (paaltjes). Softwaresystemen koppelen dat resultaat bovendien met preparatiekaarten van bijvoorbeeld brandweer zodat in 112 meldkamers maar ook in de navigatie van de noodhulpvoertuigen de optimale en up-to-date informatie aanwezig is.

De flexibiliteit van de afdeling Cartografie zorgt Cartodag2tenslotte  voor een zeer snelle update als het moet. Ofwel, alles wordt in het werk gesteld en bedacht om de hulpverlener op straat een goed beeld te geven van situaties waarin elke seconde telt en waar een dynamische kaart meer zegt dan 1000 woorden.

Natuurlijk zijn er onder de bezoekers velen die wel degelijk kennis hebben van wat de CityGIS Cartografie voor hen betekent, maar dan is er ook gelegenheid om met collega's van gedachten te wisselen, mee te denken over de toekomst van de OOV specifieke kaart, en het pand van CityGIS eens van binnen
bekeken te hebben.

Cartodag1

Terug